Wat doen bij een overlijden

Wat doen bij een overlijden

Bij een overlijden kan u ons 7 dagen op 7, 24 uur per dag telefonisch bereiken
op het nummer 051 72 54 49.

 

Uw dierbare komt thuis te overlijden

U dient eerst de huisarts of de dokter van wacht te verwittigen. De arts zal ter plaatse komen om het overlijden vast te stellen. Hij zal ook alle nodige documenten invullen. Zonder deze documenten kan een overledene niet vervoerd worden.

Wanneer de huisarts is langs geweest en u en uw familie afscheid hebben genomen van de overledene, kunt u met ons contact opnemen. Wij zorgen dan voor de overbrenging naar het uitvaartcentrum.
 

Uw dierbare komt in het rusthuis of ziekenhuis te overlijden

De overledene zal worden overgebracht naar het mortuarium van het rusthuis of ziekenhuis. U of iemand van de verpleging neemt contact op met de door u gekozen begrafenisondernemer.
 

Wat legt u best klaar

  • kledij van de overledene
  • identiteitskaart, rijbewijs en huwelijksboekje van de overledene

Wij zullen dan met u een afspraak maken bij ons in het uitvaartcentrum of bij u thuis voor de verdere bespreking van de uitvaart.

Samen met u zullen wij alle nodige formaliteiten verzorgen:

  • de aangifte van overlijden en het bezorgen van de nodige attesten
  • het regelen van de uitvaartdienst zelf
  • het regelen van de grafconcessie
  • het rouwdrukwerk
  • bloemen
  • de rouwmaaltijd
  • ….

Onze dienstverlening is niet gebonden aan de gemeente waar wij gevestigd zijn. De uitvaartplechtigheid kan plaatsvinden waar de overledene en zijn familie dit wensen.

U hebt steeds de VRIJE KEUZE van begrafenisondernemer, noch een rusthuis of een ziekenhuis of iemand anders kan u verplichten om een bepaalde begrafenisondernemer onder de arm te nemen, welke redenen ook worden aangewend. Neem dan ook eerst en vooral contact op met uw vertrouwde begrafenisondernemer, zodat deze u van in het begin met CORRECTE informatie kan bijstaan.