Wilsbeschikking

Wilsbeschikking

Voorafregeling

Uitvaartcentrum Feryn heeft als begrafenisonderneming regelmatig te maken met mensen die zelf hun uitvaart geregeld willen zien.
Men wil de nabestaanden de financiële zorg ontnemen en hen niet met onopgeloste vragen achterlaten.
Wat moeten we doen? Wat is geregeld ? Wat zijn de wensen van de overledene?
Tevens kan een uitvaart ook uiterst persoonlijk zijn. Denk daarom tijdig over eigen wensen na en bespreek ze uitvoerig met ons.

Je kan voor het overlijden zorg dragen voor een goede “voorafregeling” waarin al je persoonlijke wensen duidelijk worden omschreven.
Op die manier hebben je nabestaanden het een stuk eenvoudiger om rekening te houden met wat jezelf wil.
Soms is het belastend voor hen als zij moeten kiezen, terwijl ze bijvoorbeeld zelfs geen idee hebben of je begraven of gecremeerd wilt worden.
Dat geeft onzekerheid en misschien zelfs spijt.
De uitvaart is voor u en voor de nabestaanden een manier van afscheid nemen.

In een wilsverklaring geeft u aan hoe u de uitvaart wilt laten verlopen. Tijdens een voorbespreking kunt u uw wensen met betrekking tot de uitvaart laten neerschrijven bij ons. U kan deze later natuurlijk altijd aanpassen. U kunt er ook voor kiezen om slechts enkele wensen op papier te zetten en deze later te wijzigen of aan te vullen.

 

Voorafregeling gekoppeld aan een uitvaartverzekering

Meer en meer mensen willen op voorhand en terwijl ze nog gezond en wel zijn hun eigen begrafenis regelen. Een mogelijkheid die wij u willen aanbieden, is het nemen van een uitvaartverzekering.

Waarom een uitvaartverzekering?

 • U hebt geen kinderen of uw kinderen leven op verre afstand.
 • U bent alleenstaand of u hebt geen betrokken familieleden.
 • U wil geen financiële zorgen voor uw nabestaanden.
 • Vragen zoals ‘hoe zou zij/hij dit/dat gewild hebben’ voor nabestaanden zijn er niet.
 • Uw uitvaart wordt nauwgezet op papier beschreven.
 • De totale kostprijs wordt door u zelf bepaald.
 • Alle garanties zijn er voor u dat uw wensen daadwerkelijk gerespecteerd worden.
 • U bent zeker dat uw kapitaal de stijgende levenskost voorblijft daar uw basiskapitaal jaarlijks met enkele procenten blijft stijgen.

(FSMA nr 66792cA)

Voorafregeling via gemeente of stad

In het stadhuis kan u uw wens in verband met uw begrafenis of crematie vastleggen. U wil moet dan uitgevoerd worden. Hierbij worden verschillende zaken vastgelegd die bij uw overlijden moeten worden uitgevoerd.

 • begraven of cremeren
 • volgens welke levensbeschouwing moet de uitvaart gehouden worden (Katholiek,vrijzinnig, Protestants, Islamitisch...)
 • in welke gemeente uw laatste rustplaats moet zijn
 • bestemming van de as
 • is er een uitvaartverzekering

Hiervoor gaat u naar de dienst bevolking van uw gemeente of stad en laat daar een laatste wilsbeschikking opmaken.