Begraven of cremeren

Crematie

Begraven of cremeren

Er kan gekozen worden om te worden begraven of te worden gecremeerd.
 

Begrafenis

Na de uitvaartdienst in de kerk of de aula wordt de kist naar de begraafplaats gebracht, al dan niet in aanwezigheid van de familie.
Wanneer men kiest om begraven te worden, zijn er verschillende mogelijkheden:

 • begraven in onvergunde grond
 • begraven in vergunde grond
 • begraven in een grafkelder

 

Crematie

Een crematie kan volgen na een dienst vanuit de kerk of aula. Na de crematie wordt de as naar de begraafplaats gebracht, al dan niet in aanwezigheid van de familie. De familie van de overledene kan kiezen wat er met de as gebeurd:

 • begraven van de as op de begraafplaats
 • bijzetten van de as in een columbarium
 • bijzetten van de as in een urnengraf
 • uitstrooien van de as
  • op de strooiweide van de begraafplaats
  • op zee
 • thuisbewaring van de as, dit onder vastgelegde voorwaarden.

Indien gewenst kunnen de dichtste verwanten een symbolische hoeveelheid as meekrijgen als aandenken aan de overledene.


Inlichtingen hieromtrent kan u vrijblijvend bij ons verkrijgen.