Orgaandonatie

Orgaandonatie

Het transplanteren van organen en weefsels na het overlijden kan andere mensen helpen. Het is echter nog steeds zo, dat de vraag naar gezonde organen en weefsels zeer groot is. Om dit tekort te verhelpen is er in België sedert 1987 een wet van kracht.

Wat zegt die wet?

Bij iedere Belg kunnen na het overlijden organen of weefsels weggenomen worden indien de overledene vooraf geen verzet aantekende. De wet gaat er dan vanuit dat de betrokkene bereid is na zijn/haar dood organen af te staan. De familieleden in de eerste graad kunnen dan echter wel nog verzet aantekenen na het overlijden. Uitdrukkelijke toestemming verlenen kan ook. Tegen deze uitdrukkelijke toestemming kunnen de familieleden zich na het overlijden niet verzetten.

Hoe uitdrukkelijke toestemming verlenen of verzet aantekenen?

Indien u uw toestemming of verzet uitdrukkelijk te kennen wil geven, zult u bij de dienst Bevolking op het gemeentehuis of stadhuis een formulier voor de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden moeten aanvragen en invullen. Eenmaal uw laatste wilsuitdrukking is opgenomen in het Rijksregister zal de dienst Bevolking u daarvan op de hoogte brengen. Deze wil moet dan worden uitgevoerd, hiertegen kan de familie zich niet verzetten.