Minderjarige kinderen

Minderjarige kinderen

Indien er in het gezin minderjarige kinderen zijn, verwittigt de gemeente van de woonplaats van de minderjarigen het vredegerecht.

Het vredegerecht stuurt vervolgens een uitnodiging naar de familie om alle gewenste inlichtingen over het gezin te kennen en om een datum vast te leggen voor de aanstelling van een familieraad.

De samenstelling van de familieraad is bij wet geregeld. De bedoeling van een familieraad is de bescherming van de minderjarigen vooral wat de roerende en onroerende goederen betreft.

Het vredegerecht staat ter beschikking om raad te geven bij eventuele moeilijkheden.